İçerik

TEYAP kapsamında verilecek eğitimler

  • Proje kapsamında gerçekleştirilen Online Başvuru ve Randevu Sistemi (OBRS ) aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır
  • Sistem Arayüz - Duyuru- ve Bilgilendirme Modülü
  • Demirbaş Takip Modülü
  • Randevu Sistemi Modülü
  • Eğitmen Modülü
  • Atölye Sorumlusu Modülü
  • İl Koordinatör Modülü
  • Üst Yönetici Modülü