PROJE HAKKINDA

Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi (TEYAP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)’nın desteğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2019 yılında kabul edilerek, uygulanmaya başlanmıştır. (Sözleşme No: TR90-19/SOGEP/0007) Proje ile Türk Milli Eğitim Sisteminin temel amaçlarından olan; “nitelikli insan gücü yetiştirmek” düşüncesi doğrultusunda, değişen ve gelişen dünyanın sahip olduğu tüm olanakların kullanılması ve bu sayede yenilikler ortaya koyacak zihinlerin gelişmesine destek olunması ve Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında Milli Kalkınma Hamlesi’ne katkıda bulunacak öğrencilere MEB 2023 vizyon belgesinde tanımlı 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak öğrencilerin yeteneklerini keşfedebilecekleri imkân ve alanlar sağlamaktır.

Projenin yürütücülüğünü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesi, KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi ve KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yapmaktadır.

Proje kapsamında Doğu Karadeniz Bölümünde bulunan 6 ilde; Artvin’de 1 ilkokul ile 1 ortaokul, Giresun’da 1 ilkokul ile 1 ortaokul, Gümüşhane’de 1 ilkokul ile 1 ortaokul, Ordu’da 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 1 lise, Rize’de 1 ilkokul ile 1 ortaokul, Trabzon’da 1 ilkokul, 2 ortaokul, 2 lise olmak üzere toplamda 16 farklı okula Teknoloji ve Yetenek Atölyesi, KTÜ Of Teknoloji Fakültesi’ne 1 adet İletişim Laboratuvarı olmak üzere 17 atölye ve laboratuvarın kurulumu yapılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise atölyelerinin mobilya, bilgisayar, makine ve teçhizat malzemeleri proje kapsamında temin edilmiştir. Kurulumu yapılan her bir atölye için okullardan talep edilen sınıflara uygun projelendirme ve mimari tasarımlar yapılmıştır. Tüm atölye ve laboratuvarların kurulum iş ve işlemleri 2021 Kasım ayı sonuna kadar tamamlanmıştır.

Proje kapsamında atölyelerin etkin ve verimli biçimde kullanılması adına her okul düzeyine uygun (ilkokul, ortaokul ve lise) eğitim içerikleri ve ders materyalleri KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Atölyeleri kullanabilecek farklı branşlardan toplam 57 öğretmene 40 saati çevrimiçi, 40 saati uygulamalı olmak üzere 80 saat eğitim verilmiştir. Tüm atölyelerin, çevre okulların öğretmen ve öğrencileri tarafından da kullanılabilmesi, dijital ortamdaki eğitim içeriklerine ulaşılabilmesi amacıyla KTÜ Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından web tabanlı randevu ve içerik yönetim sistemi hazırlanmıştır.PROJENİN AMAÇLARI
 • Öğrencilerimizin, Türk Milli Eğitim Sistemi temel amaçları doğrultusunda, 21. Yüzyıl becerileri olarak tanımlanan eleştirel düşünme, problem çözme ve iş birliği halinde çalışma yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme becerilerini geliştirecek Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatlarına paralel olarak hazırlanmış eğitim içeriklerine erişimlerinin sağlanması,
 • Eğitimde fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak öğrencilerin yeteneklerini keşfedebilecekleri imkân ve alanlar oluşturulması,
 • Türkiye’nin Milli Kalkınma Hamlesine katkıda bulunacak öğrencilerin yetiştirilmesi,
 • Öğrencilerimizin kaliteli zaman geçirebilecekleri, kendilerinde var olan yetenekleri keşfedebilecekleri imkânlar ve alanlar oluşturulması,
 • Öğretmenlerimizin ilgili alanlarda kendilerini geliştirerek, bu alanlarda yetişecek öğrencilere rehber olabilme yetkinlikleri kazanmaları,
 • Öğrencilerimizin üretkenlik, bilişsel beceri ve sayısal yetkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
PROJENİN ÇIKTILARI
 • Öğrencilerimize ‘yaparak-yaşayarak’ öğrenebilecekleri ortamlar sunarak öğrenme süreçlerini tecrübe temelinde sağlam ve kalıcı hale getirmek.
 • Öğrencilerin, müfredat dahilinde temel yaşamsal becerileri edinmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin eğitime ve okula aidiyetini artırmak suretiyle akademik ve sosyal başarıyı desteklemek, takım çalışması ve iş birliği becerileri kazandırmak.
 • Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri ile eğitimde duygu, düşünce ve eylem bütünselliğini sağlamak.
 • Öğrencilerimizin gelişimine uygun bir eğitim modeli kurgulamak suretiyle eğitimden istihdama sürdürülebilir bir temel oluşturmak.
 • Deneyerek ve uygulayarak öğrenme yaklaşımı ile öğretmenlere hem kendi alanlarında hem de farklı alanlarda kendini geliştirme imkânı tanımak.
 • Öğrenci, öğretmen, veli, okul, yönetici, kamu, sivil toplum gibi paydaşları bir araya getirerek hem etkileyici hem de etkilenici olmalarını sağlayacak bir döngü oluşturmak.